Islamske teme

Vjernik neće biti poražen osim ako ne želi

Piše: Ali Ferid / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Ako bi me neko pitao: ”Kada se utopio faraon?”, rekao bih mu: ”Onda kad se rodio Musa, alejhi selam.” Ako bi me pitao: ”Kada je umro tiranin Nimrud?”, rekao bih mu: ”Onda kad se rodio Ibrahim, alejhi selam.” Ako bi me pitao: ”Kada je oslobođen Kuds?”, rekao bih mu: ”Onda kad se rodio Salahuddin Ejjubi.”

Svemir je sazdan na savršenom sistemu i to je njegova ljepota, kreće se po precizno utvrđenim zakonima i to je njegova veličanstvenost. I pošto je naš Gospodar blag i milostiv, On uzrokuje uzroke, a zatim ih pokreće kako bi ispunio Svoju veličanstvenu volju. Htio je da uništi faraona, pa je stvorio Musaa, alejhi selam. Između Musaovog, alejhi selam, rođenja i uništenja faraona bile su godine mučenja, bola i ispita za Musaa, alejhi selam, i one s njim, i godine tiranije, nepravde i silništva od strane faraona i onih s njim.

Uzroci Božanskih zakona mogu se manifestirati u očima ptice Hudhud koja obavještava Sulejmana, alejhi selam, o ženi koja vlada nad narodom Jemena, ili u crvu koji je rastočio Sulejmanov, alejhi selam, štap kad je umro, pa se on mrtav srušio na zemlju, ili u utrobi kita koja je bila utočište Junusu, alejhi selam, koji je zavapio iz njene tmine, ili u rođenju djeteta s kojim će Allah poniziti one koji ponižavaju i tlače njegov narod.

Njegova apsolutna vlast, Njegovo stvaranje, Njegovi zakoni i savršeni poredak koji je uspostavio u Univerzumu, sve ima svoju mjeru i niko se ne može suprotstaviti Njegovoj volji.

Nekada se pred tobom ukaže pobjeda tako da između tebe i pobjede nema ništa osim da pružiš ruku i zgrabiš je, a onda ti je Allah uskrati da bi te iskušao, shodno ajetu: ”Allah je ispunio obećanje Svoje kada ste neprijatelje, voljom Njegovom, nemilice ubijali. Ali kada ste duhom klonuli i o svom položaju se raspravljati počeli, kada niste poslušali, a On vam je već bio ukazao na ono što vam je drago – jedni od vas su željeli ovaj svijet, a drugi onaj svijet – onda je On, da bi vas iskušao, učinio da uzmaknete ispred njih. I On vam je već oprostio, jer je Allah neizmjerno dobar prema vjernicima!” (Ali Imran, 152.)

Nekada se opet možeš koprcati u valovima očaja tražeći slamku za koju bi se uhvatio, a onda ti Allah pošalje pomoć i izbavljenje iz tih valova za koje si mislio da ćeš se ugušiti u njima, kao što se navodi u ajetu: ”Pa kad jedni druge ugledaše, drugovi Musaovi povikaše: ‘Samo što nas nisu stigli!’ ‘Neće!’ – reče on – ‘Gospodar moj je sa mnom, On će mi put pokazati.’ I Mi objavismo Musau: ‘Udari štapom svojim po moru!’ – i ono se rastavi i svaki bok njegov bijaše kao veliko brdo; i Mi onda tamo one druge približismo – a Musaa i sve one koji bijahu s njim spasismo – i one druge potopismo.” (Eš-Šu’ara, 61.-66.)

Dakle, ništa se od tebe ne traži osim akcije. Ako djeluješ i radiš u ime Allaha, ti si pobjednik. Vjernici koji su bačeni u vatrene jame nisu poraženi uprkos njihovom uništenju, a vlasnici tih rovova, oni koji su ih iskopali i napunili vatrom, nisu pobijedili uprkos njihovom ostanku u životu nakon što su poubijali vjernike.

Ti ne znaš gdje se krije pobjeda, a gdje poraz. Možda se nekada u davanju krije uskraćivanje, a u uskraćivanju davanje. I kada ti se otvore vrata razumijevanja uskraćivanja, tada uskraćivanje postaje isto što i davanje. Zato: ”Neka te nikako ne obmanjuje to što oni koji ne vjeruju po raznim zemljama putuju: kratko uživanje, a poslije – Džehennem će biti mjesto gdje će boraviti, a užasno je to prebivalište!” (Ali Imran, 196.-197.)

I neka te ne plaši ugnjetavanje tlačitelja. To nije ništa drugo nego treptaj oka i ti ćeš vidjeti zulumćara kako sâm sebe uništava. Zulumćar svojim raciom traži svoju smrt, kao što je rekao faraon ovog ummeta, Ebu Džehl: ”Tako mi Allaha, nećemo se vratiti dok ne dođemo na Bedr i ostanemo tamo tri dana u toku kojih ćemo klati deve, dijeliti hranu, piti vino i veseliti se, pa kada Arapi čuju za nas, nikada nas se neće prestati bojati.”

Ovako je Ebu Džehl želio da pokaže svoju nadmoć nad muslimanima. Želio je dan gozbe i veselja, pa mu ga je Allah dao, da bi u tom istom danu završio kao lešina u bunaru Bedra, nakon što mu je presudila sablja Abdullaha ibn Mes’uda kojeg je on nazivao siromašnim čobanom ovaca, da bi ga što više ponizio.

Znaj da nećeš biti poražen osim ako ne želiš, i nećeš biti pobjednik osim ako ne želiš. Zaboravi na ljudske standarde i mjerila pobjede i poraza. Ne moraš vidjeti pobjedu, već se od tebe zahtijeva da pokušaš da je kreiraš. Ako je vidiš i ostvariš, onda je to lijek za prsa, a ako u tome budeš spriječen, onda imaš opravdanje pred svojim Gospodarom.

Nemoj odlagati svoju bitku čak i ako nemaš drugog oružja osim svojih ruku. Ako su ti ruke lišene onoga što smatraš snagom, tvoj um nije lišen snage. Postoje različite vrste snage, s kojom god se borio, ti si u bitki. I znaj da je iluzija uspjeha ista kao i iluzija neuspjeha. Oboje znače neuspjeh.

Izvor:saff.ba

Related Articles

Back to top button