Islamske teme

Vjerovanje u Allahov kader – određenje i sudbinu

1. U temeljne komponente imana ubraja se i vjerovanje u kader – Allahovo određenje i sudbinu. Sve što se dešava, bilo dobro ili zlo, nama drago i slatko ili gorko i mrsko, dešava se voljom Allaha.

2. Vjerovanje u Allahovo određenje zasniva se na četiri krucijalna temelja koja zovemo i temeljnim postulatima vjerovanja u kader, a to su:

a) Allah je Sveznajući. Ovaj postulat podrazumijeva čvrsto vjerovanje da Allah poznaje i zna apsolutno sve, i u globalu i podrobno.
b) Allah je sve zapisao. Shodno Svom apsolutnom sveznanju, koje je svemu prethodilo, Allah je zapisao sudbinu svih stvorenja.
c) Allah Svojom voljom čini šta hoće. Ovo znači bespogovorno i čvrsto vjerovati da je volja Uzvišenog Allaha punovažna i da mora biti sprovedena u djelo. Ono što On želi da se desi, to će se neupitno i desiti, a ono što ne želi da se desi, to se nikada neće dogoditi.
d) Allah je sve stvorio. Ovaj postulat obavezuje vjernika da čvrsto i nepokolebljivo vjeruje da je Uzvišeni Allah stvorio sve što postoji.

3. Na putu ostvarenja određenog cilja, vjernik ulaže trud i poduzima odgovarajuće korake, ali ne zaboravlja i ne zanemaruje ni da se čvrsto oslanja na Svevišnjeg Gospodara, što je svakako jedan od najvećih i najplodonosnijih koraka na tom putu.

4. Vjernik zna da ga nije moglo mimoići ono što ga je zadesilo i da ga nije moglo zadesiti ono što ga je mimoišlo. Allahova odredba će se, sigurno i bez ikakve sumnje, ostvariti, pa zbog toga, nesretan je i neznalica onaj ko se histerično žali na svoje stanje. Legitimno je da se čovjek poziva na Allahovo određenje onda kada ga zadese tegobe i iskušenja, a ne onda kada čini grijehe i sramotna djela.

5. Zlo se ni u kojem slučaju ne pripisuje Uzvišenom Allahu, jer Njegova je milost potpuna, a mudrost sveobuhvatna.

6. Ukoliko za neke Njegove odredbe i kažemo da u nekim segmentima sadrže zlo, to u konačnici donese samo pravdu i dobro.

7. Vjerovanje u Allahovo određenje i sudbinu daje izuzetno lijepe i korisne plodove, u koje, između ostalog, ubrajamo potpuno oslanjanje na Allaha, ali tek nakon što se na putu ostvarenja određenog cilja poduzmu svi legitimni uzroci; zadovoljstvo nevoljama i poteškoćama koje su kaderom predodređene; očekivanje nagrade od Allaha za strpljivost i zahvalnost na svemu što je vjernika zadesilo.

Rezimirano iz knjige “Sažeti prikaz islamskog vjerovanja”
Pripremio: dr Elvedin Pezić
Izvor:n-um.com

Related Articles

Back to top button