Islamske teme

Vrijednost i odlike Ebu Bekra, radijallahu anhu

Ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, najodabranija su i najčasnija generacija muslimana, koju je Uzvišeni Allah pohvalio u Svojoj vječnoj knjizi – Kur’ani-kerimu, što dovoljno kazuje o njihovoj vrijednosti, odlikama i posebnostima.

Jedan od odabranih ashaba jeste Ebu Bekr, ashab koji je imao čast da zajedno sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, učini hidžru i prvi halifa poslije smrti Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

U narednim redovima izdvojit ćemo neke od počasti i odlika časnog ashaba Ebu Bekra, radijallahu anhu, o kojima se govori u vjerodostojnim hadisima.

– Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obradovao je Ebu Bekra, radijallahu anhu, Džennetom. (Buhari i Muslim)

– U više vjerodostojnih hadisa Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naišaretio je da Ebu Bekr, radijallahu anhu, treba da bude halifa muslimana nakon njegove smrti. (Buhari i Muslim)

– Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u toku bolesti od koje je i umro, naredio je Ebu Bekru, radijallahu anhu, da predvodi ljude u namazu, što je i Ebu Bekr i uradio. (Buhari i Muslim)

– Kada je Aliju, radijallahu anhu, sin Muhammed upitao ko je najbolji čovjek nakon Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Alija je odgovorio da je to Ebu Bekr, radijallahu anhu. (Buhari)

– Ebu Bekr, radijallahu anhu, prvi je punoljetni muškarac koji je primio islam. (Muslim)

– Ebu Bekr, radijallahu anhu, jedini je ashab koji je bio Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, saputnik na putu hidžre. (Buhari)

– Ebu Bekr, radijallahu anhu, bio je najdraža muška osoba Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. (Buhari i Muslim)

– Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je da se zatvore svi mali (privatni) ulazi u džamiju osim vrata na koja je ulazio Ebu Bekr, radijallahu anhu. (Buhari i Muslim)

– Ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, smatrali su da je Ebu Bekr, radijallahu anhu, najbolji čovjek nakon Allahovog Poslanika. (Ahmed, Fadailus-sahaba)

– Ebu Bekr, radijallahu anhu, odbranio je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada ga je kod Kabe fizički napao Ukba b. Ebu Muajt. (Buhari)

– Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je da se nada da će Ebu Bekr, radijallahu anhu, biti pozvan da uđe u Džennet sa svih džennetskih vrata. (Buhari i Muslim)

– U Bitki na Bedru, sa Ebu Bekrom i Alijom, radijallahu anhuma, borili su se Džibril i Mikail. (Ahmed)

– Ebu Bekrova kćerka Aiša, radijallahu anhuma, bila je najdraža osoba Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. (Buhari i Muslim)

– Posredstvom Ebu Bekra, radijallahu anhu, islam je primio veliki broj ashaba, a neki od njih jesu: Osman, Talha, Zubejr, Abdurrahman b. Avf i Sa‘d b. Ebu Vekkas, Allah bio zadovoljan njima.

U ovim teškim vremenima, u kojima se nerijetko može čuti da neko vrijeđa Ebu Bekra, radijallahu anhu, svaki vjernik i vjernica dužni su učiti i podsjetiti se na vrijednosti i odlike jednog od najboljih ljudi u ovom ummetu, nakon Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i to znanje prenositi na svoju djecu, baš kao su to radile prve generacije, kako se ne bi desilo da naša djeca i nadolazeće generacije potpadnu pod utjecaj neispravnog i zabludjelog učenja šiija-rafidija.

Malik b. Enes rekao je: “Ljudi prvih generacija – selefi podučavali su svoju djecu da iskazuju ljubav prema Ebu Bekru i Omeru kao što su ih podučavali nekoj kur’anskoj suri.” (Šerhu Usuli i‘tikad ehlis-sunneti vel-džemat, 7/1313)

Minber.ba

Related Articles

Back to top button