Islamske teme

Za koju sadaku čovjek ima najveću nagradu?

«O Božiji Poslaniče, za koju sadaku čovjek ima najveću nagradu?» Alejhisselam odgovori: «Da udijeliš sadaku kada si zdrav i škrt, bojeći se siromaštva, a nadajući se bogastvu. I nemoj odugovlačiti (sa sadakom) dok ti dođe duša u grlo, pa da onda povičeš: ‘Podajte tome toliko, a tome toliko, kad je to već postalo njihovo.’» 

Mutefekun alejhi

Related Articles

Back to top button