Islamske teme

Šta živi mogu učiniti za umrle (VIDEO)

Za umrle nije dozvoljeno činiti ono što je, inače, zabranjeno u islamu. U našoj sredini, s obzirom na to da je sistemski i permanentno nekoliko desetljeća sprovođena ateizacija društva, udomaćile su se određene pojave u vezi sa smrću, ukopom umrle osobe, uređenjem njenog mezara i onim što slijedi poslije toga, a koje, uistinu, nemaju utemeljenje u islamu i islamskim izvorima. Mnogi Bošnjaci i Bošnjakinje, nažalost, prihvatili su običaje koji ne samo da nisu islamski, već su islamom izričito zabranjeni, a takvi običaji jesu sljedeći: izgradnja nadgrobnih spomenika i stavljanje slike umrle osobe na mezaru, upriličenje sedmina, četeresnica, polugodišnjica i godišnjica, zatim stavljanje mejitu na prsa listova na kojima su ispisane određene sure ili dove, kao što je sura El-Mulk i takozvana Nur-dova, za koje se vjeruje da će umrloga zaštititi od kaburske kazne, a u nekim mjestima nasljednici umrle osobe pale svijeće u određenim danima na mezaru svoga umrlog. U relevantnoj fikhskoj i akaidskoj islamskoj literaturi, gdje se tretiraju pitanja smrti, dženaze, ukopa i sjećanja na umrle, ovi postupci i običaji nigdje se ne spominju, niti su islamom dozvoljeni. Štaviše, takve radnje potpuno su u suprotnosti sa duhom islama i njegovim naučavanjem i uglavnom su preuzeti iz kršćanske tradicije.

Film je rađen na osnovu dijela knjige “Šta živi mogu učiniti za umrle”, dr. Safveta Halilovića
Tekst čitao: Midhat Salihović
Snimatelj: Almer Begović
Režija: Asim Latifi Ake

Related Articles

Back to top button