Sihr

Zaštita kuće od šejtana

1. Spominjanje Allaha, azze ve dželle, pri ulasku u kuću:
Preneseno je od Ebu Malika el-Eš’arija, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: Pri ulasku u kuću recite: Allahumme inni ese’luke hajra-lmevlidž, ve hajra-l-mehradž!(1) Bismillahi veledžna, ve bismillahi haredžna, ve ‘ala Rabbina tevekkelna. Allahu moj, molim te za dobro ulaska i dobro izlaska! S Allahovim imenom ulazimo, s Allahovim imenom izlazimo i na našeg Gospodara se oslanjamo. Potom nazovite selam ukućanima.(2)
2. Nazivanje selama ukućanima:
Rekao je Nevevi, (3) rahimehullah: Prilikom ulaska u kuću poželjno je reći bismillahi, što više spominjati Allaha, subhanehu ve te’ala i nazvati selam svejedno bilo u njoj ljudi ili ne. Rekao je Uzvišeni:

A kad ulazite u kuće, vi ukućane pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i lijepim. (4)

Preneseno je od Enesa, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: Sinko, kada uđeš u kuću svoje porodice nazovi im selam! U tome će biti blagoslov tebi i tvojoj porodici. (5)

Preneseno je od Ebu Umame el-Bahilija, radijallahu ‘anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: Trojica su pod Allahovom, azze ve dželle, zaštitom.Onaj ko izađe u borbu na Allahovom, putu. On je pod Allahovom, azze ve dželle, zaštitom sve dok ga ne usmrti pa uvede u Džennet ili ga vrati s nagradom koju je dobio i ratnim plijenom.

Drugi je onaj ko ode u džamiju. On je pod zaštitom Uzvišenog Allaha sve dok ga ne usmrti pa uvede u Džennet, ili ga vrati s nagradom koju je dobio i plijenom. I treći je onaj ko pri ulasku u kuću nazove selam, on je pod Allahovom, subhanehu ve tea’la, zaštitom. (6)

Rekao je Nevevi, rahimehullah: Izraz u hadisu damin ‘ala Allah znači sahibu-d-daman – onaj kome je dat daman. Daman je čuvanje nečega. Stoga, značenje hadisa glasi da je pod Allahovom, azze ve dželle, zaštitom, Allah ga čuva. (7) Biti pod Allahovom, azze ve dželle, zaštitom i čuvanjem je najljepši dio ove nagrade.

Bilješke:
1. Ovim se ukazuje na ajet: I reci: Gospodaru moj, uvedi me uvodom Istine i izvedi me ishodom Istine! – El-Isra. 80.
Ajet se odnosi na svaki izlazak i ulazak, bez obzira što je objavljen povodom osvajanja Mekke, jer u obzir se uzima opće značenje teksta, a ne ograničava se povodom objave. Rekao je Tibi: Riječi su u infinitivu i znače ulazak i izlazak ili mjesto ulaska, kao da traži dobro koje se nalazi u mjestu u koje ulazi i iz kojeg izlazi. Rekao je Mejrek: To jest dobro koje je u tom ulasku i izlasku. Neki riječ mevlidž u dovi izgovaraju mevledž. Prvo je ispravnije. Vidi: ‘Avnu-Ma ‘bud, šerh Sunen Ebi Davud, 13/354. (op. prev.)
2. Ebu Davud, 4/325. Albani je u svom djelu Tehridžu el-Kelimeti et-tajjibe, br. 43 ocjenio lanac prenosilaca ovog hadisa pouzdanim.
3. El-Ezkar, str. 19.
4. En-Nur, 61.
5. Tirmizi, 4/161 i ocjenio je da je dobar vjerodostojan.
6. Rekao je Nevevi u svom djelu El-Ezkar: Prenio ga je Ebu Davud, a lanac prenosioca je dobar.
7. El-Ezkar, str. 2.

Izvor: VIKAJETU EL-INSAN MIN EL-DŽINNI VE EŠ-ŠEJTAN str. od 397 do 398 Vehid Abdusselam Bali

Nur-islam

Related Articles

Back to top button