Islamske teme

Zašto je islam zabranio prosjačenje?

Prosjačenje bez velike nevolje i potrebe u islamu je zabranjeno jer predstavlja poniženje za čovjeka. O tome svjedoče brojni hadisi Poslanika Muhammeda, a.s.Koliko je prosjačenje štetno po čovjeka najbolje nam pokazuje hadis koji Ibn Omer prenosi od Božijeg Poslanika Muhammeda, a.s.;

“Neki čovjek neće prestati da prosi i traži od ljudi sve dok ne dođe na Sudnjem danu, a na licu neće imati ni jedan komadić mesa.” (Buharija)

Zabrana prosjačenja se posebno odnosi na one kojima je to profesija. U tom smislu Ebu Hurejre, r.a., prenosi sljedeći hadis od Poslanika, a.s.;

„Svako ko prosi da bi povećao svoj imetak, nosit će žig poniženja na svome licu sve do Kijametskog dana,a tako stečena hrana će mu biti džehennemsko užareno kamenje. Zato ko hoće nek se prosjačenja okani,a ko neće neka ga još više uveća i umnoži“(Et-Tirmizi).

Međutim, u nekim situacijama, kada su čovjeku ugrožene osnovne životne potrebe, dozvoljeno mu je tražiti pomoć, kao što je to pojašnjeno u sljedećoj predaji. Kabisa bin Meharik El-Hilali je rekao:

″Prihvatio sam biti jamac i nisam mogao to platiti, pa sam došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., tražeći da mi zbog toga da nešto sadake. Rekao mi je: „Ostani dok nam ne dođe sadaka, pa da ti damo.“ Potom je rekao: „O Kubejsa! Traženje sadake je dozvoljeno samo trojici ljudi: čovjeku koji bude nekom jamac dozvoljeno je zbog toga tražiti sadaku, sve dok mu se ne vrati protuvrijednost koju je platio; čovjeku kog zadesi neka prirodna nepogoda i uništi mu sav imetak, dozvoljeno je tražiti sadaku, sve dok ne podmiri osnovne životne potrebe; i čovjeku kog je zadesilo siromaštvo, koje trebaju potvrditi trojica pametnih i poštenih ljudi iz njegova naroda. Njemu je dozvoljeno tražiti sadaku sve dok ne podmiri osnovne životne potrebe. Svim ostalima je to haram i oni koji tako budu radili, jedu haram.“ (Muslim)U izuzetno teškoj situaciji, kada je čovjekov život ugrožen, a nije u mogućnosti preživjeti bez pomoći drugih, obavezan je tražiti pomoć od drugih ljudi, pa makar to bilo i prosjačenje. Sufjan Es-sevri je rekao sljedeće:

„Ko bude gladan, pa umre, ne tražeći pomoć, ući će u Džehennem.“

Sa siromašnima treba jako oprezno postupati. Kur’anski ajet nas upozorava: „Zato, siroče ne ucvili! A na prosjaka ne podvikni.“ (Ed-Duha, 9-10.) Islam podstiče na udjeljivanje iz svog imetka, bilo da se radi o zekatu ili dobrovoljnim prilozima. Sadaka i darežljivost spadaju među najljepše vrline vjernika.

Čovjek koji radi i privređuje u Islamu je na većem stepenu od onog koji ne radi i koji čeka da mu se nešto udijeli.U jednom hadisu Božiji Poslanik Muhammed, a.s., je rekao: „Gornja ruka (ona koja daje) je bolja od donje ruke (koja prima)!” (Buharija) U posljednje vrijeme prosjačenje je postalo pravi problem. Prosjaci hodaju gradom i od prolaznika do prolaznika mole milostinju i sadaku. Zbog današnjih profesionalaca koji se bave prosjačenjem sadaka ne može doći u ruke onima kojima je potrebna. Prenosi se da je Poslanik, a.s., učio: „Bože, utječem Ti se od briga i tuge. Tebi se utječem od slabosti i lijenosti. Utječem Ti se i od kukavičluka i škrtosti. I utječem Ti se od toga da me dug savlada i da o meni odlučuju ljudi!“

Salem Dedović

www.preporod.com

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button