Islamske teme

Zašto sam postala muslimanka?

Moj sin mi je postavljao razna pitanja i nisam imala odgovore na njih. Kada me, na primjer, upitao: “Mama, zašto postoje tri boga?” Bila sam izgubljena šta da kažem jer nisam vjerovala u trojstvo, a nisam mogla naći drugi odgovor da ga ubijedim. Kada je moj sin došao u zrelije doba jednog dana je došao do mene a oči su mu bile pune suza. “Mama, ja sam proučavao islam. Oni vjeruju u jednog Stvoritelja. Njihova vjera je najiskrenija. Ja sam odlučio da postanem musliman. Pridruži mi se”. Na njegov zahtjev ja sam, također, počela proučavati islam. Otišla sam do berlinske džamije. Imam u džamiji me je srdačno dočekao i objasnio mi osnove islama. Dok je govorio uvidjela sam kako je u pravu i koliko su njegove riječi logične. Kao i moj sin, i ja sam, također, počela vjerovati u činjenicu da je islam najiskrenija vjera. Kao prvo islam odbacuje trojstvo, što nisam mogla da razumijem niti prihvatim od moje mladosti. Nakon što sam temeljito istražila islam, shvatila sam apsurdnost stvari poput spasa, posmatranja pape kao nevinog bića koje nije sklono grijehu, krštenja i mnogih sličnih obreda, odbila sam sve ove laži i primila islam.
Svi moji preci su fanatični katolici. Odrasla sam u katoličkom samostanu. Potpuno sam odrasla pod utjecajem kršćanskog obrazovanja. Ipak mi je ovo čisto vjersko obrazovanje koje sam dobila pomoglo da izaberem istinsku vjeru koja će me odvesti Allahu, s.v.t. Jer, sve dobre stvari koje sam učila tokom svog obrazovanja nisam pronašla u kršćanstvu već u islamu. Ja sam tako sretna što sam primila islam.
Danas sam nana. Jako sam sretna što su moja unučad rođena kao muslimani. “a Allah ukazuje na Pravi put onome kome On hoće.”
Amina Mosler, Njemačka

IslamBosna.ba

Related Articles

Back to top button