Islamske temeVjera i život

Zašto smo zaboravili ovih 10 preporuka Muhammeda a.s. ?

Piše: Smail L. Handžić
Sunnet, praksa Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi we selleme, treba da ima veliko mjesto u srcu svakog vjernika. Osim što je on drugi glavni izvor islama, te da o njegovoj dosljednosti uveliko ovisi harmonija i sreća ovosvjetskog i budućeg života, mi kao muslimani trebamo posebno imati na umu da je on bio običaj najboljeg i najodabranijeg čovjeka i poslanika koji je ikada hodao ovom Zemljom, i koga sva stvorenja volješe. Prije svega, volio ga je njegov Uzvišeni Gospodar, a onda i Allahovi meleci, ashabi, pa čak i nepomična Allahova stvorenja, poput drveća, kamenja,…, pa, zašto nebismo i mi voljeli i slijedili njegov kodeks životnog ponašanja?

U ovom kratkom članku ću spomenuti neke sunnete Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi we selleme, koje sam primjetio da su postali plod našeg zaborava ili smo umanjili njihovo činjenje, želeći da na njih podsjetim sebe i muslimane, a povodeći se riječima Poslanikovim: „Ko uvede (oživi) u islamu lijep sunnet, takav će imati nagradu za njega i nagradu onih koji ga budu činili nakon njega…“ (Muslim)

ZAPOČINJANJE SA ABDESTOM PRIJE GUSULA (KUPANJA)

Od Aiše radijallahu ‘anha, žene Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi we selleme, se prenosi „ da bi Poslanik, kada bi se kupao od džunupluka, prvo započinjao pranjem ruku i abdestom kao što je to radio za namaz. Nakon toga bi zamočio ruke u vodu i njima nakvasio vlasište njegove kose. Zatim bi tri puta rukama vodu posuo po glavi, nakon čega bi smočio čitavo tijelo…“ (Buharija, 843; Muslim, 613)

KLANJANJE DVA REKATA U MESDŽIDU PRI POVRATKU SA PUTA

Od K’aba ibn Malika, radijallahu ‘anhu, se prenosi da je rekao: „Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi we selleme, bi, kada bi stigao sa nekog puta prvo otišao u mesdžid i klanjao dva rekata…“ (Buharija, 8144; Muslim, 617)

POSJETA MEZARJU

Od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, se prenosi da je rekao: „Vjerovjesnik, sallallahu ‘aljhi we selleme je posjetio mezar svoje majke, pa je zaplakao, a tim i rasplakao one koji su bili s njim. Rekao je: „Zatražio sam od svoga Gospodara da mi dozvoli da zatražim oprost za nju, pa mi nije bilo dozvoljeno! Zatim sam zatražio da mi se dozvoli da posjetim njen mezar nakon čega mi je odobreno! Zbog toga, posjećujte mezarje, jer vas oni podsjećaju na smrt!“ (Muslim, 679)

MNOŠTVO ČINJENJA DOVE PRIJE PREDAJE SELAMA U NAMAZU

Od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, se prenosi da je rekao: „Rekao je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi we selleme: „Kada neko od vas bude na sjedenju (ar. tešehhud) u namazu, nek’ od Allaha zatraži zaštitu od četiri stvari! Neka kaže: Allahumme inni ‘euzu bike min ‘azabi džehenneme, we min ‘azabi-l-kabri, we min fitneti-l-mahja we-l memat, we min fitneti-l Mesihi-d-Dedždžal (Allahu moj, od Tebe tražim zaštitu od džehennemske patnje, i od patnje u kaburu, i od iskušenja života i smrti, i od zla Džedždžalova!)“ (Buharija, 7731; Muslim, 985)

Od Ebu Bekra es-Siddika, radijallahu ‘anhu, se prenosi da je rekao Allahovom poslaniku, sallallahu ‘alejhi we selleme: „Poduči me dovi koju bih učio u svom namazu!“ Pa mu je rekao: „Reci: Allahumme, inni zalemtu nefsii zulmen kesiren, we la jagfiruz-zunube illa ente, fagfir lii magfireten min ‘indike, werhamnii, inneke ente-l gafururr-rahim! (Allahu moj, prema samome sebi sam počinio mnoge nepravde, a niko osim Tebe ne oprašta grijehe… Pa, oprosti mi Svojim oprostom i smiluj mi se! Zaista niko pored tebe nije Onaj koji mnogo oprašta i koji je Milostiv!)“

NAZIVANJE SELAMA ONOME KOGA ZNAŠ I ONOME KOGA NE ZNAŠ

Od Abdullaha ibn ‘Amra, radijallahu ‘anhuma, se prenosi da je neki čovjek upitao Allahova poslanika, sallallahu ‘alejhi we selleme, koji je islam lijep, pa mu je rekao: „Da ljude hraniš i da nazivaš selam onome koga budeš znao i onome koga ne znao!“ (Buharija, 21; Muslim, 93)

POTIRANJE ČITAVE GLAVE PRI MESHU KADA SE UZIMAO ABDEST

U čuvenom hadisu koji se prenosi od ‘Amra ibn Jahje el-Mazinija, a on od svoga oca, se navodi kako je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi we selleme, uzimao abdest. U jednom dijelu velikog hadisa, gdje se spominje potiranje glave mokrom rukom (mesh), se kaže: „…Zatim bi rukama potrao svoju glavu od naprijed i od nazad, tako jedanput, a nakon toga bi oprao svoje noge.“ (Buharija, 186; Muslim, 18/235)

U drugoj predaji se navodi: „…Započinjao bi od prednje strane svoje glave, sve dok tako ne bi došao do potiljka, zatim bi ih (ruke) povratio sve dok ne bi došao na mjesto odakle je započeo (mesh)!“ (Buharija, 185; Muslim, 1/211)

SAMOOBRAČUNAVANJE

Od Omera ibn el-Hattaba, radijallahu ‘anhu, se prenosi da je rekao: „Obračunavajte sami sebe prije nego li budete obračunavati, i vagajte svoja djela prije nego li ona budu vagana! Jer, zaista će vam biti lahak obračun sutra ako to budete danas činili! I gledajte da se okitite za veliki dan promocije (djela) „Tada ćete ispitivani biti, i nijedna tajna vaša neće sakrivena ostati! (El-Hakkah, 18)“ (Ibn Ebi Dunja u djelu „Muhasebetun nefs“, str. 22)

POMAGANJE PORODICI ILI ŽENI U KUĆNIM POSLOVIMA

Od el-Esveda se prenosi da je rekao: „Pitao sam ‘Aiše, radijallahu ‘anha, šta bi Poslanik, sallallahu ‘alejhi we selleme, radio u svojoj kući? Ona mi reče: „Radio je one poslove što radi njegova porodica – znači bio je na pomoći svojoj porodici –pa, kada bi nastupilo vrijeme namazu, onda bi odlazio na namaz!“ (Buharija, 676)

POST TRI DANA SVAKOG MJESECA

Od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, se prenosi da je rekao: „Moj prisni prijatelj mi je oporučio tri stvari koje neću napustiti sve dok ne umrem: Post tri dana svakog mjeseca, duha namaz i klanjanje vitr-namaza prije spavanja!“ (Buharija, 8711; Muslim, 127)

Od Abdullaha ibn ‘Amra se prenosi da je rekao: „Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi we selleme, je bio obavješten da sam ja kazao: Tako mi Allaha, postit ću danju a klanjat ću namaz noću, tako sve dok budem živio! Pa sam mu rekao: Da, rekao sam tako, o ti koji si mi draži i od oca i od majke moje! Reče: „Zaista ti to nećeš moći izdržati, zato posti, ali i jedi, klanjaj ali i spavaj! Posti od svakog mjeseca po tri dana, jer, zaista se dobro djelo vrednuje kao deset sličnih učinjenih, a to ti je kao post svo vrijeme!“ Rekao sam: „Ali ja mogu izdržati i vrijednije od toga?“ Reče: „Posti jedan dan, a jedi dva dana!“ Rekao sam: „Zaista mogu podnjeti i vrednije od toga!“ Reče: „Onda posti jedan dan, a jedi drugi! To ti je Davudov, alejhis selam, post, a on je najvrijedniji post!“ Rekoh: „Ja bih mogao izdržati vrednije i od toga!?“ Na to mu reče Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi we selleme: „Ne postoji nešto vrijednije od toga!“ (Buharija, 6791; Muslim, 9511)

OTRESANJE POSTELJE PRILIKOM ODLASKA NA SPAVANJE

Od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi we selleme: „Kada neko od vas krene u postelju, nek’ otrese svoju postelju sa unutrašnjosti svoga ogrtača, jer on ne zna šta je nakon njega tu ostalo! Zatim neka kaže: „Bismike rabbi weda’tu dženbi, we bike erfe’uhu. In emsekte nefsi ferhamha, we in erselteha fahfazha bima tuhfaz bihi ‘ibadekes salihin (U tvoje ime, moj Gospodaru, ja spuštam svoj bok, i radi Tebe ga podižem. Ako uzmeš moju dušu, smiluj joj se! A ako je ostaviš, čuvaj je onako kao što čuvaš Svoje dobre robove!)“ (Buharija, 236; Muslim, 4172)

Related Articles

Back to top button