Islamske temeVjera i život

Džamije kao turističke atrakcije

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je nagovijestio: “Jedan od predznaka Kijametskog dana je da će čovjek prolaziti kroz džamiju a neće klanjati dva rekata.”
(Et-Taberani – sahih)
Takođe je kazao: “Uistinu jedan od predznaka Sudnjeg dana je da se džamije koriste kao prolazi.”(El-Hakim i Et-Taberani – sahih)

Simptomatično je da su danas mnoge džamije, i kod nas i u svijetu, postale, ne predmetom ibadeta, nego često predmetom eksukrzija, izleta i zadovoljstva turista. Mnoge od tih džamija, nažalost, postale su samo kulturno-historijski spomenici, a njihova prvobitna uloga je potisnuta u drugi plan.Naime, ova dva hadisa govore o odnosu kakav će imati ljudi prema džamiji i da je neće koristiti kao mjesto u kome se traži duhovna snaga, smiraj, Allahova milost, nego kao mjesto atrakcije, prolaza ili usputna stanica. Ili kao što ima i onih koji dođu do džamije samo zbog bilijara, fudbala ili nekog drugog sporta, a u džamiju uopće ne ulaze.
Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: Kada neko od vas uđe u džamiju, neka ne sjeda dok ne klanja dva rekata namaza.
Svjedoci smo da mnogi koji uđu u džamiju ne posvećuju pažnju klanjanju tehijjetul-mesdžida, namaza kojim se pozdravlja džamija. Kod nekih je uvriježeno mišljenje da se tehijjetul-mesdžid klanja samo kada se prvi put uđe u neku džamiju, međutim to nije tačno.
Zašto je kod nas bilo malo onih koji su klanjali tehijjetul-mesdžid? Zato, jer smo džamije koristili samo da obavimo farz namaz, a zatim se odmah razilazimo, kao što nije bilo onih koji bi ulazili u džamiju sat vremena ili više prije početka namaza, a ne na putu sačekivali početak namaza.
Po našem mezhebu, čovjek je dužan klanjati tehijjetul-mesdžid kada uđe u džamiju radi ibadeta, učenja Kurana ili radi iščekivanja drugog namaza. Ako ulazi u džamiju odmah nakon ezana, klanjanjem sunneta ili farza zamjenjuju se ta dva rekjata nafile.
Ono što je možda još opasnije i gore jeste da se od džamija prave ne samo putevi za prolazak nego su džamije pretvorene u turistička mjesta, u koja ulaze svakako obučeni, ili bolje rečeno neobučeni nemuslimani da bi ih razgledali. Znamo da su džamije namijenjene za klanjanje namaza, činjenje zikra,učenje Allahovih ajeta, kazivanje Poslanikovih hadisa, a ne da budu mjesto koje će obilaziti samo turisti.

Dr. Šefik Kurdić

Related Articles

Back to top button