Islamske teme

ZEM-ZEM VODA NAJBOLJA VODA NA LICU ZEMLJE

Hvala i zahvala Uzvišenom Allahu, dželle še’nuhu, Koji sve u mjeri stvori i odredi, Koji mu’mine Pravim putem uputi, a kafirima bolnu kaznu priredi. Neka su salavat i selam na Njegovog odabranog roba i Poslanika, Muhammeda Ibn Abdullaha, sallallahu alejhi ve sellem, na one koji su se prihvatili Njegove upute, koji se drže Sunneta i na sve sljedbenike do Sudnjega Dana.

Obavjestio nas je Allah, azze ve dželle, u Svojoj Plemenitoj knjizi Kur’anu o dovi Ibrahima, alejhi selam, koju je uputio prilikom rastanka s sinom Ismailom i njegovom majkom Hadžer, pa kaže Uzvišeni:
رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ [١٤:٣٧] “Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod Tvoga Časnog hrama, da bi, Gospodaru naš, molitvu obavljali; zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili.” (Prijevod značenja sura Ibrahim, ajet broj 37).

Subhnallah, ima li jačeg imana od imana Hadžer, i ima li većeg i jačeg oslonca na Allaha od oslonca Hadžer na njena Gospodara kada je ostala sama sa svojim dojenčetem u dolini koja nije bila naseljena, a niti vodom i plodovima opskrbljena?!

Nakon što ju je ostavio Allahov prisni prijatelj Ibrahim, alejhi selam, Hadžer ga je upitala: O Ibrahime je li ti ovo Allah naredio da uradiš? Na to je Ibrahim, alejhi selam, kazao: Da, a Hadžer je dodala: Onda nismo izgubljeni!
I nakon što je potrošila svu opskrbu od hrane i pića koje je imala sa sobom stala je da žurno hodi između dva brdašca Saffe i Merve dok je Ismail, alejhi selam, u njenoj blizini punim glasom plakao, kako bi našla vodu i nešto hrane, kada se iznenadno pojavi Džibril, alejhi selam, donoseći radost i smiraj, te nakon što udari svojim krilom voda poteče tako jako, a Hadžer stade da vodu skuplja u krug (lokvu) i poče da pije iz nje uzimajući gutalj za gutaljom, šaku za šakom.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ” “Allah se smilovao majci Ismailovoj, da je ostavila Zem-Zem”, ili je rekao: “da nije zahvatila odmah vodu, on (Zem-Zem) bi danas bio rijeka.” (Bilježi imam Buhari).

Stoga želim dragi brate i cijenjena sestro da nešto kažem o vrijednosti i bereketu vode Zem-Zem.

Voda Zem-Zem je najbolja voda na Zemlji cijeloj, a dokaz ovome su riječi Allahova Poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koje prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhuma: “Najbolja voda na Zemljinoj površini je Zem-Zem voda, u njoj je hrana za gladnog i lijek za bolesnog.” (Bilježi Taberani u dijelima EL-Kebir i El-Evsat).

Također, od vrijednosti vode Zem-Zema jeste što je ona potekla u najsvetijoj dolini na cijeloj Zemlji u Mekki kod Allahove časne kuće, u blizini same Kabe i mjesta na kome je Ibrahim, alejhi selam, stajao kako bi bila opskrba i piće za Allahove goste i one druge u njenoj blizini.
Rekao je imam Kurtubi komentarišući (tefsireći) riječi Allaha, azze ve dželle:
رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ [١٤:٣٧] “Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod Tvoga Časnog hrama…” Allah je poslao Meleka koji je potražio vodu i učinio ju da bude zamjena za hranu.”

Bilježi imam Muslim predaju kada je došao Ebu Zerr, radijjallahu anhu, u Mekku te nakon toga ostao trideset dana u Haremu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga je upitao: “A šta tije bila hrana tokom tih dana? “Na to je odgovorio Ebu Zerr: “Ništa drugo nisam imao do vodu Zem-Zem, od nje sam se udebljao tako da mi je i stomak porastao, i nisam nikako glad osjetio.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Doista je ona mubarek (berićetna) i ona je hrana gladnom.”

Rekao je Ibn Kajjim, rahmetullahi alejhi: “Ja sam lično vidio ljude koji su pili Zem-Zem vodu i po petnaest dana pa čak i više a da pri tome nisu osjetili nikakvu glad, tavafili su oko Kabe kao i svi drugi ljudi a nije se na njima ništa primjetilo.” (Ibn Kajjim u dijelu Zadu El-Me’ad)

Od vrijednosti vode Zem-Zema jeste i ta što je ona lijek od bolesti, shodno hadisu u kome stoji: “I ona je lijek bolesnom…”, a praksa ashaba, radijjallahu anhum, je bila da piju vodu Zem-Zem i da svoje glave poljevaju i svoja lica umivaju Zem-Zemom doveći Allahu šta su željeli. U tom kontekstu je i predaja od Ibn Abbasa, radijjallahu anhuma, da je prilikom pijenja Zem-Zema učio dovu: “Gospodaru moj ja od Tebe tražim korisno znanje, obilatu opskrbu i lijek od svake bolesti.” (Biljež Hakim u Mustedreku).

Također, od vrijendosti ove vode jeste da je ono razlog (ar. Sebeb) za ono što se pije (nijjeti), bilježi se predaja od Džabira, radijjallahu anhuma, da je kazao: Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: “Voda Zem-Zem je za ono zašta se namijeni.” (Bilježi imam Ahmed, Ibn Madže, a vjerodostojnom predajom ocjenio ju je Ibn Hadžer).

Rekao je imam Tirmizi, rahmetullahi alejhi: “Ovakve stvari se dešavaju Allahovim robima shodno njihovim ciljevima (nijetima) koji su popraćeni iskrenošću, jer Allahov iskreni rob (ar. Muvehid) kada mu nešto njegov Gospodar naredi, on to prihvata odmah, žureći da se odazove Allahovoj naredbi, pa kada tako postupi i na Allaha se osloni i u Njegha pouzda, on onda nađe neophodnu opskrbu kao nagradu koja biva shodna veličini nijeta.”
Imam Ševkani, rahmetullahi alejhi, komentarišući riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Voda Zem-Zem je za ono zašta namijeni.”, kazao je: da je ovaj izraz ili fraza općeg karaktera, te stoga obuhvata i iz nje se razumije da je voda Zem-Zem za šta se namijeni općenito, i u nju spadaju potrebe kako ahiretske tako i dunjalučke, a isto su ovo razumjeli i velika skupina islamski velikana, pa su pili Zem-Zem i dovili da im se poveća znanje i rad po njemu kao što su Ibn Hadžer i Hakim. (Ševakini u dijelu Nejlu El-Evtar).

Od Sunneta je da se pije voda Zem-Zem, te da se ista posipa po glavi, kao što se bilježe mnoge predaje da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to činio kada bi završio Tavaf, a prije nego bi otišao na Sajj.

Također, ono što je vrijedno spomenuti u svezi vode Zem-Zema jeste da je Allahovu Poslaniku, Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, četiri puta srce oprano vodom Zem-Zem.

Bilježi imam Buhari predaje u kojima stoji da je četiri puta Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, otvorana grudi i njegovo srce je bilo prato Zem-Zem vodom: Prvi puta se to desilo kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao četiri godine dok je bio kod Halime Es-Sadije, drugi put se desilo kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao deset godina, treći put se pak desilo prije nego li je Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došao Džibril sa objavom, i četvrto otvranje grudi se desilo u noći Isra’ i Mi’radž kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, putovao u Nebeske visine.

U svim ovim otvaranjima je velika i nedohvatna Allahova mudrost, a posebnost ove vode biva baš iz toga razloga što je Allah odabrao da ona bude voda kojom će se oprati najčišće i najbolje srce!

ZEM-ZEM VODA KROZ HISTORIJU
Prema dostupnim podacima ostalo je zabilježeno da je u prvom vijeku poslije Isa-a, alejhi selam, izvor imao dvije komore, jednu za piće i jednu za pranje. U to vrijeme, bio je jednostavno okružen ogradom od kamena.
U doba Abasidskog Halife, Al-Mensura 771 godine ili 149 godine po Hidžri okolina izvora je popločana mramorom, što je slijedeći halifa Al-Mehdi obnovio tijekom svog hilafeta, te izgradio kupole od tikovine koje su bile prekrivene mozaikom. Jedna mala kupola pokrivala je izvor a druga veća kupola pokrivala je prostor za hodočasnike. U 835 godini, odnosno 213 hidžretske godine za vrijeme halife Al-Mu’tasima bilo je više restauracija, a kupola je bila prekrivena mramorom.

U 1417 godini ili 795 hidžretske godine, za vrijeme vladavine Memluka, Kaba je bila oštećena u požaru, te joj je bila neophodna temeljita restauracija. Daljnja obnova izvršena je 1430 godine, odnosno 808 hidžretske godine i ponovo 1499 tj. 877 hidžretske godine za vrijeme sultana Kitbaia, kada je ponovo zamijenjen dotrajali mermer.
U moderno doba, najveća obnova na kupoli izvršena je u doba Osmanlijskog sultana Abdul Hamida II u 1915 godini, odnosno 1333 godine po Hidžri. Kako bi se smanjila gužva Zem-Zem je odmaknut od svoje izvorne lokacije, kako bi se olakšalo obavljanje Tavafa, u vrijeme hadža kad milijuni hodočasnika obilaze oko Kabe. Voda se sa izvora pumpa u istočni dio Harema, gdje je razvedena u odvojene lokacije za muškarce i žene.
Zem-Zem je danas potpuno pokriven a njegova voda je razvedena svuda po Haremu. Osim toga svaki dan se ogromne količine ove berićetne vode cijevovodima prevozi u Medinu, gdje se u Poslanikovu, sallalahu alejhi ve sellem, mesdžidu služi hodočasnicima u plastičnim buradima.

POLOŽAJ IZVORA ZEM-ZEM
Godine 1971 dr. ing. Jahja Kušik objavio je naučno djelo pod naslovom „Zem-Zem“ u kome iznosi podatke višemjesečnog naučnog istraživanja ovog izvora. Autor knjige diplomirao je ekologiju na univerzitetu u Washingtonu (SAD), gdje je i doktorirao. Njega je Saudijski kralj Fejsal imenovao za vođu ekipe stručnjaka koja je imala zadatak da iznese naučne odgovore na brojna pitanja vezana za izvor Zem-Zem. Prema ovom izvještaju glavni izvor vode Zem-Zem nalazi se točno ispod Hadžerul-Esveda, izbija iz granitne stijene dužine 45 centimetara i visine 30 cm. To je izvor iz kojeg dolazi najveća količina vode.

Drugi izvor nalazi se tačno ispod mjesta sa koga se uči Ezan u Haremu, i izbija iz stijene dužine 70 centimetara, i debljine 30 cm. Pored ova dva glavna izvora postoji još 21 manji izvor. Do sada je utvrđeno da voda svih izvora Zem Zem-a dolazi iz pravca brda Džebel El-Kubejsi, a na kojem je sada izgrađen kraljevski dvorac.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ZEM-ZEM VODE
Početkom 1971 godine jedan zapadni „stručnjak“ objavio je članak u kome je tvrdio da voda izvora Zem-Zem nije zdrava za piće. Svoje tvrdnje je potkrijepio tvrdnjama da se Kaba nalazi na nadmorskoj visini ispod nivoa mora, kao i da se sve otpadne vode iz Mekke moraju slijevati prema Kabi. Kada su ove informacije došle do kralja Fejsala on je naložio ministarstvu poljoprivrede i vodoprivrede Saudijske Arabije da uzorke Zem-Zem vode pošalju u nekoliko eminentnih europskih instituta na analizu. Kako su svi uzorci u analizi pokazali potpunu ispravnost, eksperti iz nekoliko instituta su zatražili dozvolu da na licu mjesta istražuju ovaj izvor i njegove vode. Ronioci su se spustili u bunar u koji se sakupljaju vode i ustanovili da voda u njega dolazi samo iz jednoga pravca. Da bi se uvjerili u tu tvrdnju odlučili su snažnim pumpama svu vodu iscrpiti i ustanoviti pravac iz koga voda dolazi u ovaj bunar i u kojem kapacitetu. Ova metoda se zove „Metoda probnog pumpanja“ i primjenjuje se i kod nas u Bosni i Hercegovini prilikom ispitivanja izdašnosti izvorišta. Ovim ispitivanjem je utvrđeno da je dubina vode u bunaru između 4,2 i 5,5 m, da je tlo bunara pjeskovito, i da voda izvire iz pijeska. Kapacitet izvorišta iznosi oko 50 l/s. Što se tiče tvrdnje da bi voda Zem-Zem mogla biti porijeklom iz Crvenoga mora konstatirano je da nije boćata (nema primjesa morske vode), a tvrdnja da se Kaba nalazi u depresiji ispod nivoa mora nije točna. Meka je udaljena od Crvenoga mora 75 kilometara i nalazi se u brdovitom području na 178 metara nadmorske visine.

U biološkoj i hemijskoj analizi Zem-Zem vode, te usporedbi vode koja se pije iz drugih izvora s vodom Zem-Zem-a, ustanovljeno je da je voda Zem-Zem-a mnogo bogatija kalcijumom i magnezijumom od ostalih voda. Ono što je posebno interesantno jeste da Zem-Zem voda sadrži visoku koncentraciju florida koji je efikasan protiv bakterija. Svi instituti kojima je dostavljena voda na analizu ustanovili su da je u cijelosti čista i da je i prema ispitivanju hemijskih i bakterioloških parametara pogodna za piće te da ne postoji nikakva opasnost za potrošače. Ovim ispitivanjem je još jednom dokazana mudžiza Zem-Zem vode. Do sada se nikada nije dogodilo da su se hodočasnici požalili na zdravstvene probleme zbog vode.

BIOLOŠKO – HEMIJSKA SVOJSTVA ZEM-ZEM VODE
Još ni jednom od postanka izvora Zem-Zem nije se dogodilo da je presušio ili da se uslijed suše smanjio dotok vode u njemu. Upravo suprotno, otkako se vode istraživanja dokazano je da je dotok vode u izvoru sve veći. Isto tako voda iz Zem-Zem-a nikada nije izgubila ni jedno od bioloških i hemijskih svojstava, što se vremenom događa kod drugih voda. Prema analizama utvrđeno je da jedan litar Zem-Zem vode sadrži oko 2000 miligrama bioloških i hemijskih elemenata, dok je ta količina kod ostalih izvorskih voda u Mekki i okolini oko 260 miligrama. U jednom litru vode Zem-Zem-a nalazi se:
250 miligrama natrija (NA),
200 miligrama kalcijuma (CA),
120 miligrama kalija (K),
50 miligrama magnezijuma (MA),
366 miligrama bikarbonata (C),
372 miligrama sumpora (S)
273 miligrama nitrata (NO³)
6 miligrama hlorida (CL),
0,15 miligrama željeza (Fe), i
0,12 miligrama bakra (Cu)

Istraživači se slažu da svi spomenuti elementi čine ovu vodu idealnom za ljudsko tijelo.
Analizom vode ovoga izvora i vodotoka kroz koje protječe utvrđeno je da nema mikroba koji bi bili štetni po čovjeka. Ono što vjerojatno daje kvalitet ovoj vodi jesu stijene i zemlja kroz koju prolazi.

Hemijsko – biološki parametri Zem-Zem vode odgovaraju tvrdnjama da ju je Melek Džibril, alejhi selam, pronašao po naredbi Allaha, azze ve dželle, zbog čega se Zem-Zem-u i pripisuju posebna svojstva. Neko drugo objašnjenje za kvalitetu ove vode teško da je moguće pronaći.

Najnovija analiza vode Zem-Zem provedena je prošle godine na institutu „Hado“ u Tokiju i proveli su je Japanski naučnici. Oni su također utvrdili da se ova voda razlikuje po svom biološkom i hemijskom sastavu od svih „običnih“ voda koje svakodnevno pijemo. Japanski naučnik sa instituta „Hado“, prof. Massaro Imuto piše da je voda analizirana po „nano“ metodi, po kojoj je samo jedna kap Zem-Zem-a ubačena sa 1000 kapi obične izvorske vode i rezultati su pokazali da je ta jedna kap oplemenila hiljadu kapi obične izvorske vode. Zbog ovog eksperimenta prof. Masaro je vodu Zem-Zem nazvao blagoslovljenom. On je također potvrdio da ova voda nije promijenila svoja hemijska i biološka svojstva usprkos svim sprovedenim pokušajima i eksperimentima. Bitno je napomenuti i da istraživanja koja je uradio Institut “Hado” u Tokiju nisu bila naručena od strane Saudijske Arabije.

I na kraju hvala Allahu, azze ve dželle, koji je muslimane počastio još jednom u nizu blagodati, vodom Zem-Zem koja ima svoje mjesto kod svih vjernika i ljudi koji teže ka ovom svetom i od Allaha odabranom mjestu Mekki.

Autor: Safet Suljić

Et-taqwa.com

Related Articles

Back to top button