Pitanja i odgovori

Žena brani mužu da gubi vrijeme

Pitanje: Je li žena u pravu ako se suprotstavlja mužu zbog gledanja televizije i gubljenja vremena na PC-igricama? Ima li supruga pravo svađati se s mužem oko toga?

Je li čisto ono što povrati beba koja se hrani samo majčinim mlijekom?

Odgovor: Veliku je blagodat Allah, džellešanuhu, ukazao bračnom paru čiji je život skladan, pun ljubavi i tolerancije. Samilost, sloga i tolerancija zapravo su glavne značajke braka, na osnovu ajeta: “…i jedan od dokaza Njegovih jest to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubavi i samilost…” (Er-Rum, 21).

Gledanje televizije, igranje PC-igrica i slične razonode – sve je to dozvoljeno pod uvjetom da se na TV-kanalima, odnosno na igricama, odnosno u razonodama ne pojavljuje ono što je zabranjeno gledati ili slušati. I pod uvjetom da se u tome ne pretjeruje. U protivnom, sve to može biti pokuđeno, pa čak i zabranjeno. Pa ipak, dovoljno je čovjeku da bude svjestan činjenice da mu gledanje televizije i igranje PC-igrica neće biti upisano kao dobro djelo na ahiretu, a niti će mu mnogo koristi na ovom svijetu. Imam Eš-Šatibi, rahimehullah, u djelu “El-Muvafekat”, kaže: “…isto tako, dozvoljene su sve vrste razonode i igra u kojima nema zabranjenih elemenata i iz kojih ne proizlazi zabranjeno. Ali, učenjacima nije bilo drago čuti da neko gubi vrijeme u onome od čega neće imati koristi na ovom ni na budućem svijetu…” Ako čovjek pak pretjeruje u razonodi, u toj mjeri da zapostavlja prava svoje porodice i islamske obaveze, tad je ta ista razonoda zabranjena. Supruga treba na lijep način, s blagošću, objasniti svom mužu negativnosti koje donosi gubljenje vremena, a ne treba se s njime svađati jer svađa samo produbljuje problem. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom je prilikom rekao: “Zaista Allah voli blagost u svim riječima i djelima” (El-Buhari).

Hanefijski, šafijski i hanbelijski autoriteti smatraju da je hrana (mlijeko) koju povrati dojenče nečista i da se mora oprati. Malikijski pravnici nešta su blaži kad se radi o tome. Oni drže je nečista samo ona hrana koja se uslijed djelovanja želučane kiseline promijenila, to jest, da nije nečisto ono što beba povrati neposredno nakon dojenja. Međutim, imam Eš-Ševkani, šejh Ibn Usejmin i neki savremeni učenjaci smatraju da je čisto ono što povrati beba koja se hrani majčinim mlijekom; neki kažu da je čisto i ono što povrati odrasla osoba. Kako ne postoji jasan i vjerodostojan dokaz da je ono što se povrati nečisto, može se kazati da je hrana (mlijeko) koju povrati dojenče čista i da se odjeća na koju je beba povratila ne mora oprati. A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Abdurrahman Kuduzović

Minber.ba

Related Articles

Back to top button