Vjera i život

Značenje imena-Ime Sara

Sara je žensko ime a dolazi od hebrejskog imenaSarah što u prevodu znači kneginja, princeza. Iz ovog imena izvedeno je ime Saja.

Related Articles

Back to top button