Dove

Znate li dovu koja je spasila Junusa a.s. ?

Junus, alejhisselam, je jedan od Allahovih, Subhanehu ve Te’ala, poslanika koji je poslat jednom narodu u okolini Mosula, u vremenu poslije Ibrahima, alejhisselam. Njegov narod je brojao nešto više od 100 000 stanovnika, i odbili su da se odazovu pozivu Junusa, alejhisselam, u Allahovu, Tebareke ve Te’ala, vjeru i ustrajali su na svom buntu i širku sve dok im se nije počela primicati Allahova, Tebareke ve Te’ala, kazna. Međutim, kada im se primakla Allahova, Tebareke ve Te’ala, kazna iskreno su se pokajali i postali vjernici, ali je Junus, alejhisselam, bez Allahove, Subhanehu ve Te’ala, dozvole, prije toga napustio taj narod, zbog njihovog odbijanja prave vjere. Junus, alejhisselam, se zatim ukrcao na jedan brod. Uzvišeni Allah je htio da ga iskuša, zbog toga što je ostavio narod bez Njegove dozvole, te je dao da na njega padne odluka da bude bačen sa broda, kada se biralo ko će biti bačen zbog preopterećenosti, i velika riba, a po nekima kit, ga je progutala i u njenoj utrobi je ostao neko vrijeme. Allah, Subhanehu ve Te’ala, je Svojom voljom odredio da Junusa, alejhisselam, ne svari kiselina unutar utrobe te ribe, kao što je i On Taj Koji je postavio zakone da ta kiselina inače vari hranu, a Njemu ništa nije teško. Junus, alejhisselam, je mislio da je mrtav, međutim kada je pomjerio svoje tijelo, uvidio je da je i dalje živ, te je pao Uzvišenom Allahu na sedždu i rekao: “Gospodaru moj, nalazim se u mesdžidu u kakvom te niko nije obožavao,” misleći na to da Allahu, Tebareke ve Te’ala, čini ibadet na mjestu na kojem niko prije njega nije činio. Dole je čuo kako morska stvorenja veličaj u Allaha, Subhanehu ve Te’ala. Poslije toga se on iskreno obratio Uzvišenom Allahu, čineći svoju poznatu dovu: “Nema istinskog božanstva mimo Tebe, Uzvišen si Ti, ja sam doista bio od nepravednika,” te je izbačen na obalu, gdje se izliječio.

Izvor: Ibn Kesir, El-Bidaje we-n-nihaje

Obrada www.novihorizonti.ba

Related Articles

Back to top button