Islamske teme

Ajet koji je „velikog“ Omera ibn el-Hattaba bacio u postelju

Jednog dana Omer, radijallahu anhu, je proučio kurʼanski ajet, koji ga je toliko pogodio da je pao u nesvejst. Tri dana nije izlazio iz kuće, samo je plakao. Ljudi su pomislili da je bolestan, pa su ga počeli posjećivati kao bolesnika. Ali on nije bio bolestan, nego je, učeči Kurʼan, naišao na ajet koji ga je doslovno bacio u postelju. To su bile riječi Uzvišenog iz sure Et-Tur: „Kazna Gospodara tvoga sigurno će se dogoditi. Niko je neće moći otkloniti“ (Et-Tur, 7,8). Samo jedan ajet je bio dovoljan da „velikog“ Omera baci u postelju! To je vjerničko srce! To su pravi vjernici, čija se srca, kako kaže Uzvišeni, „strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju.“ (El-Enfal, 2) Vjernička srca su živa i „osjetljiva“ na kurʼanske ajete.

Related Articles

Back to top button