Islamske teme

Čuda u Kur’anu

Kur’anske mudžize ili čuda su jedan od dokaza u istinitost ove objave, jedinstveni stil i izvanredna mudrost koja je sadržana u njemu su nepobitni dokazi da je Kur’an Allahova riječ.

Osim toga, postoji još niz čudotvornih specifičnosti koje dokazuju da je Kur’an poslan od Allaha.

Jedna od ovih specifičnosti je činjenica da se u Kur’anu objavljenom prije više od 1400 godina nalaze određene naučne činjenice do kojih smo mogli doći jedino savremenom tehnologijom dvadesetog stoljeća.

Razumnom je ovo sasvim dovoljan dokaz, a Allah milostivi izvodi na pravi put koga on želi.

U sedmom stoljeću kada je Kur’an objavljen, Arapi su gajili bezbroj praznovjerja i neosnovanosti o pitanju naučnih tema. Vjerovali su na primjer, da se nebo održava na visini zahvaljujući brdima. Prema ovom vjerovanju zemlja je ravna i na dva kraja ima brdo koje drži nebesa. Dolaskom Kur’ana uništena su ova primitivna vjerovanja ajetom:

Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao ( Sura 13- Ar-Ra’d, 2)

Ovo su još neki dokazi koji do tada nisu bili poznati:
Širenje kosmosa

U periodu kada još nije bila razvijena astronomija ovako se govori o širenju kosmosa:

“Mi smo uistinu moći Svojoj nebo sazidali i Mi smo ustinu oni koji ga šire. (Az-Zariyat, 47)

Riječ “nebo” koja se aktualnom ajetu spominje na mnogo mjesta u Kur’anu koristi se u značenjima svemira i vasione.I u ovom slučaju korištena je u istom značenju.Kur’an je, dakle, već obznio da se kosmos širi.To je činjenica do koje je danas došla i nauka.

Činjenica da se kosmos nalazi u stalnom širenju će svoju kategoričnost postići, također i kroz osmatranja provedenih narednih godina. Međutim ova kategorična činjenica je saopćena kroz Kur’an i to u takvom historijskom periodu kada nijedan čovjek o tome nije apsolutno posjedovao nikakva ni približna znanja.To je zbog toga što je Kur’an riječ od Allaha Stvoritelja i Gospodara cijelog kosmosa i svih znanja.
Osigurani svod

Allah u Kur’anu na sledeći način skreće pažnju na jednu zanimljivu karakteristiku nebeskog svoda

“I to što je nebeski svod osiguran Naše je djelo, a oni se ipak okreću od znamenja koja su na njemu.” (Al-Anbiya,. 32)

Ova karakteristika nebeskog svoda je dokazana u istraživanjima dvadesetog vijeka. Atmosfera koja nas okružuje ima krajnje presudnu ulogu u održavanja života na zemlji.

Spaljivanjem uništava meteore koji se približavaju zemlji i onemogućava da padnu na površinu zemlje, čime bi nanijeli veliku štetu svim živim bićima.Pored toga atmosfera ima ulogu filtriranja zraka koji dolaze iz svemira i koji su štetni za živa bića. Zanimljivo je zatim da atmosfera propušta samo količinu zraka koje nisu štetne, odnosno vidljivu svjetlost, infracrvene zrake i radio-talase. Pošto su to elementi potrebni za život.

Atmosfera također i štiti zemlju od jako niskih temperatura koja u prosjeku iznosi minus 270 stepeni.

Ove zaštitne karakteristike nebeskog svoda prije niz stoljeća saopštene u Kur’anu.
Brojčana čuda Kur’ana

Riječi suprotnog ili sličnog značenja koje se ponavljaju u Kur’anu

1.

– Meleci- 88 puta

– Šejtani-88 puta

2.

– Dunjaluk (Ovaj svijet) -115 puta,

– Ahiret (Onaj svijet) -115 puta

3.

– Hladnoća (Bard) – 4 puta

– Vrućina (Harr) – 4 puta

4.

– Muškarac (Redžul)- 24 puta

– Žena (Imra’ah) – 24 puta

5.

– Sunce (Shams) – 33 puta

– Svjetlo (Nur, u jednostavnoj formi) – 33 puta

6.

Vino (Khamr)-6 puta

-Opijenost/Opijati se (Sakr)-6 puta

7.

– Pričati (Vaiz)-25 puta

– Jezik (Lisan)-25 puta

8.

Briga (Daiq)- 13 puta

-Smirenje,sigurnost (Tamn) – 13 puta

9.

– Dan stajanja (Yewm-qiyameh)- (Sudnji dan)- 70 puta

-Toga Dana (Yewm-izin)-(misli se na Sudnji dan)- 70 puta

10.

– Blizu (Zalf) – 10 puta

-Daleko (Azal) – 10 puta

11.

– Ljudi od razuma (Ulul albab) – 16 puta

– Lud, ludilo (Madznun,Djinnat) – 16 puta

12.

Korjen rijeci Poslanik (Resul) se spominje u raznim oblizicima (poslanik, poslati, poslanica itd) – 513 puta Sva imena poslanika (Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammed, Davud…..itd) – 513 puta

13.

– Rijec Nebi (vjerovjesnik) dolazi od rijeci Naba sto znaci vijest/informacija: Vjerovjesnik (Nabi) – 80 puta

– Vijest/Informacija (Naba)- 80 puta

14.

– Sedam nebesa (Seba semawat)- 7 puta

– Stvaranje nebesa(Khalq samawat) – 7 puta

15.

– Vjerovanje (Iman, jednostavna forma)

– 25 puta Nevjerovanje (Kufr, jednostavna forma) – 25 puta

16.

– Reci (imperativ, ar. qul) – 332 puta

-Rekli su (Qalu) -332 puta

17.

Korist (Naf’an)- 9 puta

-Steta (Darran)- 9 puta
Druge interesantne činjenice u Kuranu:

– Rijec noć (Lejl), je spomenuta 92 puta u Kuranu, Sura Noć je 92. sura po redu u Kuranu

– U suri 18 u ajetu 9 pocinje prica o mladicima u pecini pa traje sve do ajeta 26, u ajetu 25 se spominje da su ostali 309 godina u pecini, od pocetka price pa sve do rijeci 309 ima upravo 309 riječi.

– Sura mravi je 27 sura, ima 93 ajeta, pocinje sa dva slova, Ta Sin, (T S) Ako brojimo koliko puta je slovo T upotrijebljeno u rijecima u cijeloj suri, dobijemo 27 puta, ako brojimo koliko puta je upotrijebljeno slovo S dobijemo 93 puta, bas kao redoslijed sure27 i broj ajeta 93.

– Riječ “salatihim“, njhovi namazi , se spominje u Kur’anu 5 puta, isto toliko puta trebamo obaviti namaza u toku dana.

Ovo su samo neki dokazi istinitosti Kur’ana. Nastavicemo inšaaAllah.

Priprema: Put vjernika

Izvori:

– Transkript audio predavanja pod nazivom “Kur’anske mudžize-Harun Yahya pt.1 (Bosanski)

– Online knjiga “Brojčana čuda u Kur’anu”

putvjernika.com

Related Articles

Back to top button