Dove

Dova će biti uslišavana sve dok čovjek….

Dova će biti uslišavana sve dok čovjek ne požuri i kaže: “Molio sam, ali mi nije udovoljeno!”

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: “Nekome od vas će dova biti uslišavana sve dok bude požurivao, pa rekao: ” Molio sam pa mi nije uslišano!”

Izvor: Muslimova zbirka hadisa sa komentarom, dr. Kurdić, dr. Rebronja

Related Articles

Back to top button