Islamske teme

Hadis: Kada se sukobe dva muslimana sabljama

Ebu Bekr prenosi da je Allahov Poslanik, a.s. rekao: Kada se dva muslimana sukobe sabljama; i ubica i ubijeni će u Vatru. Upitao sam: Allahov Poslaniče, dobro ubica, a zašto i ubijeni?

Rekao je: Jer je i on želio ubiti svog suparnika.

Komentar hadisa:

To što će ubica i ubijeni u Vatru, znači da se nisu sukobili smatrajući da su na istini, njihova borba je bila iz pristrasnosti i podržavanja nekoga koga simpatizira. To da će u Vatru, znači da zaslužuje ulazak u nju, ali se može desiti da budu pomilovani. To je ispravan stav u vezi s tim. Međutim, borba između ashaba ne potpada pod ovaj hadis. Ispravan stav u vezi s tim sukobom je da se o ashabima ima lijepo mišljenje, ne ulazeći u raspravu o tome, vjerujući da su bili mudžtehidi i da nisu željeli tom borbom dunjaluk ili da budu nepravedni prema drugima.

Izvor: Muslimova zbirka hadisa, dr. Kurdić, dr. Rebronja

Related Articles

Back to top button