Islamske teme

Oholost je veoma opasna a ne vidi se

Oholost je veoma opasna a ne vidi se. Vide se njeni simptomi o kojima treba voditi računa. Oholost se najčešće ispoljava u ova četiri slučaja:

1. Znanju
2. Porijeklu
3. Imetku
4. Pristalicama

Muslim u svome Sahihu bilježi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “U Džennet neće ući niko ko u svom srcu ima makar koliko je trun oholosti.”

Abdullah Mujić

Related Articles

Back to top button