IslamIslamske teme

Islam je čist od svih laži i podvala, neznalica i pokvarenjaka

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Neće ući u Džennet onaj od čije zlobe nije siguran njegov komšija.”
(Hadis bilježi Muslim u “Sahihu”)

Neće, dakle, ući u Džennet ona osoba koja samo ima zlobu prema svome komšiji!!!
A kakvu će tek kaznu imati ako ima loš odnos i koliko će biti udaljen od Dženneta!?
A šta reći za onoga koji druge maltertira, zlostavlja ili ubija?!
Pa ko može, nakon ovog i stotine sličnih hadisa, optužiti islam ili njegove sljedbenike za nasilje i teror?!
Zar islam nije čist od svih ovih insinuacija, podvala i laži,
hajde, čovječe, priznaj i slobodno kaži!!!

Dr. Šefik Kurdić

Related Articles

Back to top button