Islamske teme

Musliman svojim izgledom i ponašanjem predstavlja islam

Islam želi od muslimana da budu obilježeni među ljudima, izdvojeni svojom odjećom, svojim izgledom, svojim ponašanjem i postupcima, tako da budu jedan savršen primjer koji će ih učiniti dostojnim nošenja najuzvišenije poslanice ljudima. U hadisu kojeg prenosi časni ashab Ibni Hanzalija, Vjerovjesnik s.a.v.s. je rekao svojim ashabima kad su stizali sa putovanja nazad svojoj braći:

“Dolazite svojoj braći, pa uredite svoje jahalice i dotjerajte svoju odjeću, tako da budete kao obilježeni među ljudima, jer Allah, uistinu, ne voli ni nepristojnost ni bestidnost.”[2]Pod jahalicama se ovdje mislilo na samare i sedla koja se stavljaju na deve prilikom jahanja, a nepristojnost i bestidnost je sve ono čija je odvratnost izražena, pa je Allahov Poslanik s.a.v.s. ubrojao ružan izgled, neugledno stanje, nepridavanje pažnje vanjskom izgledu i nepristojno oblačenje ili razbacane počivaljke u nepristojnost i bestidnost, a to je ono što prezire čisti islam i što zabranjuje.

Istinski musliman, ne zapostavlja sebe, niti se zaboravlja i pored uzvišenih obaveza koje nosi u ovom životu, obzirom da u njegovom shvatanju nije razdvojen vanjski izgled čovjeka od njegovog unutrašnjeg stanja, jer lijepo uređen oblik je prikladniji časnoj sadržini i lijepoj tvarnosti. Od svih ovih komponenti je sadržan musliman koji poziva Allahu.

Dakle, istinski musliman, svjestan i zdravog rasuđivanja je onaj koji procjenjuje između svoga tijela, svoga razuma i svoje duše, dajući svakome njegovo pravo, ne pretjerujući ni u jednoj od ovih strana na štetu druge, u svemu tome tražeći uputu u mudrom i odmjerenom ponašanju Allahovog Poslanika s.a.v.s. i to kako prenosi Abdullah ibn Amr El-As r.a., da je Vjerovjesnik s.a.v.s. saznao za njegovo pretjerivanje u ibadetu, pa mu je rekao: ”Nisam li ja čuo da ti postiš danju, a noću ibadetiš?” Odgovorio je: ”Svakako, Allahov Poslaniče.” Rekao mu je: ”Ne čini to! Posti i mrsi, spavaj i ustaj, jer, uistinu, i tvoje tijelo ima pravo na tebe, i tvoje oči imaju pravo na tebe, i tvoja žena ima pravo na tebe, i tvoja žena ima pravo na tebe…”

Kako će musliman ostvariti ovu ravnotežu između svoga tijela, svoga razuma i svoje duše?

A-Njegovo tijelo
Umjeren u hrani i piću: Musliman obraća posebnu pažnju da bude zdravog tijela, snažne građe. Zbog ovga je on umjeren u svojoj hrani i piću. Ne napada na hranu kao nezasiti proždrljivac, već samo uzima onoliko koliko mu je potrebno za održanje vlastite snage, čuvajući preko nje svoje zdravlje, svoju snagu i svoju vitalnost, vodeći se riječima Allaha Uzvišenog u jasnom ajetu iz Njegove Knjige; “Jedite i pijte, ali ne pretjerujte! Doista Allah ne voli one koji pretjeruju.”

“Nema gore posude koju može čovjek napuniti od njegova stomaka. Međutim, ako to neizbježno mora učiniti, onda jedna trećina za njegovu hranu, jedna trećina za njegovo piće i jedna trećina za njegovo udisanje.”

B-Njegov razum
Znanje je za Muslimana dužnost i čast:

“Traženje ilma je stroga dužnost za svakog Muslimana.”

Stoga je njegova stoga dužnost (fard) da se okrene trajnom obavezivanju svoga razuma na nauku i spoznaju, ne zaustavljajući se dokle god se nefesi života opetuju u njegovim prsima i njegovo srce pumpa krv u njegove arterije.

Muslimanu je dovoljan poticaj na traženje nauke, da je Allah, Slavljeni i Uzvišeni izdvojio učene, obilježivši ih strahom od Njega i bogobojaznošću prema Njemu i učinivši to čašću ograničenom samo na njih, bez drugih ljudi:

“I Allaha se boje od Njegovih robova (samo, o.pr.) oni učeni.”

Allah se istinski boje samo oni čije su misli prosvjetljenje i kojima se je pokazala Allahova moć i veličina u stvaranju univerzuma, života i živih, a to su učeni.

C- Njegova duša
Istinski musliman ne zaboravlja, vodeći računa o sebi i izgrađujući svoj fizički i intelektualni svijet, da on nije sastavljen samo od tijela i razuma, već on zna da ima srce koje treperi, duh koji želi, dušu koja osjeća i uzvišene čežnje koje ga nose visinama i utapanju u svijet ibadeta, postizanju blagodati koja je kod Allaha i strahu od okova i kazne koji su kod Njega.

Dijelovi preuzeti sa: https://www.preporod.com/index.php

divithana.com

Related Articles

Back to top button