Islamske teme

Najveći grijeh na ovome svijetu

Širk (ar. شرك) je pridruživanje Allahu sudruga u Njegovoj vlasti i božanstvenosti. Većinom širk Allahu u Njegovoj božanstvenosti (ilaihijetu) biva, moljenjem nekoga drugog uz Allaha ili upućivanjem nekome mimo Allaha pojedine vrsta ibadeta poput: klanja, zavjeta, straha, nade i ljubavi. A širk je najveći grijeh. “Doista je širk najveća nepravda.” (Prijevod značenja Lukman: 13.)
Kaže Uzvišeni: “Odista Allah neće oprostiti da mu se širk čini, a oprostiće ono što je ispod toga, onome kome hoće.” (Prijevod značenja En-Nisa: 48).
Poslanik ﷺ je upitao: “Hoćete li da vas obavijestim o najvećem grijehu? Kazali smo: „Svakako, Allahov poslaniče.”, “Činjenje širka Allahu, i neposlušnost roditeljima…” (Mutefekun alejhi)
Širk je nedostatak i mahana koju je Allah od sebe negirao, pa onaj ko mu pridruži sudruga, taj mu pripisuje nešto što je On sebi negirao, a to je vrhunac izazivanja i prkošenja Allaha Slavljenom i Uzvišenom.
Više o ovoj temi vidjeti na:
www.el-asr.com/

Related Articles

Back to top button