Islamske teme

Nepoželjnost prosjačenja

Od Abdullaha ibn Omera, r.a., se prenosi da je Božiji Poslanik, a.s., rekao:
“Ko od vas bude neprestano prosio kad se susretne sa Allahom, neće na licu imati ni komadića mesa! ”
559. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje čuo Božijeg Poslanika, a.s., kada kaže:
“Da neko od vas porani i na leđima donese drva pa od toga sadaku podijeli i time neovisnost od ljudi postigne, bolje mu je nego da od drugog zaišće, svejedno dao mu ovaj ili ne dao. Gornja ruka bolja je od donje! Počni sa onim koga hraniš!”

Muslimova zbirka hadisa – sažetak, 251.str

Related Articles

Back to top button