Islamske teme

Nuhov,a.s., savjet sinu

Abdullah ibn Omer, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao: “Hoćete li da vas obavijestim o tome šta je Nuh, a.s. savjetovao svome sinu? Ashabi rekoše da hoće, pa im Poslanik, s.a.v.s. reče: -Nuh je rekao svome sinu: ‘Sinko moj ja ti naređujem dvoje a zabranjujem ti dvoje; naređujem ti “La ilahe illellah”, jer kada bi se to stavilo na jedan tas vage a nebesa bila stavljena na drugi tas vage, to bi prevagnulo, a kada bi to bilo u vidu halke ona bi polomila nebesa kako bi stigla do Allaha, dž.š. Izgovaraj: “Subhanellah ve bi hamdihi” jer je to jedan vid ibadeta i time ljudi bivaju opskrbljeni. Zabranjujem ti dvije stvari: širk i oholost, jer to dvoje pravi prepreku na putu prema Allahu, dž.š. Neko od ashaba upita: „Poslaniče, je li oholost da čovjek sebi priušti hrane pa njome ugošćava ljude ili da čovjek oblači nešto čisto? Nije to oholost, nego je oholost da ljudima uskraćuješ njihova prava.” (Bezzar)

www.rijaset.ba

Related Articles

Back to top button