Islamske teme

Priča o zmiji i pijanom čovjeku

Od Jusufa ibn Husejna prenosi se da je rekao:

– Bio sam jednom sa Zunnunom El-Misrijem i vidio sam poveliku škorpiju kako stoji u blizini potoka. Odjednom se pojavila žaba te se škorpija popela na nju i žaba je prenese do druge strane potoka.

Zun-nun reče: “Ovdje se nešto dešava, ustani sa mnom.”

Ustali smo i krenuli za škorpijom sve dok nije došla do pijana čovjeka koji je ležao, a zmija puzila prema njegovoj glavi. Škorpija je skočila i ubola zmiju, usmrtivši je. Zatim se škorpija vratila nazad te je žaba ponovo došla i prenijela je na drugu stranu potoka.

Zunnun je prišao čovjeku i prodrmao ga te se ovaj probudio. “O mladiću”, reče mu, “pogledaj čega te je Allah spasio! Došla je škorpija i ubila ovu zmiju koja te je htjela ujesti.”

Potom je rekao:

O ti, koji si nemaran, a Milostivi te čuva
Od svakog zla koji se u tmini kreće
Pa kako da oko bude nemarno spram Vladara
Od kojeg svako dobro i blagodati stižu.

Mladić ustade i reče: “Godpodaru moj, ovako si postupio prema onome koji se ogriješio prema Tebi, pa kakva li je tek tvoja blagost s onim ko je pokoran Tebi?!” Zatim je krenuo te sam ga upitao: “Kuda”, a on mi odgovori: “Ka pokornosti Allahu.”

Iz djela: Put ka oprostu Milostivog Gospodara
Autor: Muhammed Husejn Jakub
Priprema: Menhedž

Related Articles

Back to top button