Islamske teme

Vrijednost duha-namaza

Ebu Hurejre, r.a., je rekao: „Moj prijatelj, a.s., mi je oporučio da postim od svakog mjeseca tri dana, da klanjam dva rekata duha-namaza i da obavim vitr-namaz prije spavanja.“ (Buharija i Muslim)
Uzvišeni Allah zbog duha-namaza oprašta grijehe. Tirmizi bilježi od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Ko bude redovno klanjao dva rekata duha-namaza, bit će mu oprošteni grijesi pa makar ih bilo poput morske pjene.

Zbog duha-namaza rob postaje od onih koji se stalno kaju i vraćaju Allahu. Taberani bilježi od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Samo pokajnik obavlja redovno duha-namaz.“

Povećava se pobožnost

Zbog duha-namaza rob postaje od pobožnjaka i poniznih. Taberani bilježi od Ebu Derdaa, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Onaj ko klanja dva rekata duha-namaza, neće biti upisan među nemarne. Ko klanja četiri rekata bit će upisan u pobožnjake. Ko klanja šest, to ćemu biti dovoljno za taj dan. Onoga ko klanja osam, Allah upiše među ponizne. A onome ko klanja dvanaest rekata, Allah sagradi kuću u džennetu. Nema dana ni noći da On u njima ne daruje svojim robovima dobrotu i sadaku. Allah nije nikome od Svojih robova darovao da bolju dobrotu od toga da roba nadahne da Njega spominje.“

Zbog duha-namaza Uzvišeni Allah riješi briga roba toga dana i uvede ga u Svoju zaštitu. Tirmizi bilježi od Ebu Derdaa, r.a., i Ebu Zerra, r.a., od Allahovog Poslanika, a.s., da je Uzvišeni Allah rekao: „Sine Ademov, nemoj malaksati u tome da Mi na početku svoga dana klanjaš četiri rekata, bit ću ti dovoljan za ostatak tvoga dana.

Sadaka za organe

Duha-namazom rob ispunjuje prava sadake za svoje organe. Muslim bilježi od Ebu Zerra, r.a., da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: „Za svaki organ ste dužni svakog dana podijeliti sadaku. Subhanallah je sadaka, elhamdulillah je sadaka, la ilahe illellah je sadaka, Allahu ekber je sadaka, naređivanje dobra je sadaka zabranjivanje zla je sadaka, a sve to nadopunjuju dva rekaza duha-namaza.“

Imam Ahmed bilježi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: „Čovjek ima 360 zglobova, a dužan je na svaki zglob dati sadaku.“ Prisutni upitaše: „Ko je to u stanju učiniti Allahov Poslaniče?“ Reče: „Ispljuvak u džamiji ukloni ili sa puta nešto što smeta.! A ako nisi ni to u stanju, pa dva rekata duha-namaza ti to nadopunjuju.“

Duha-namaz se klanja pola sata nakon izlaska sunca, pa sve do pred podne-namaz.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić
Izvor:akos.ba

Related Articles

Back to top button