Islamske teme

Zašto je Poslanik,a.s., savjetovao žene da dijele sadaku?

Od Abdullaha ibn Omera, r.a_, s e prenosi da j e Božiji Poslanik, a.s_, rekao:
“O skupina žena, dajite sadaku i mnogo činite istigfar, ja sam zaista vidio da vas najviše ima u Vatri!”
Jedna razborita između njih upita:
– A zašto, Božiji Poslaniče, nas najviše ima u Vatri?
“Mnogo kunete a malo poštujete muževe!” – reče on pa nastavi:
“Nisam vidio nekoga s manjkavom pameću i manjkavom vjerom da tako vlada onim koji ima um! ”
– Božiji Poslaniče! – reče žena – Šta znači manjkava pamet i manjkava vjera?
“Što se tiče manjkavosti pameti, svjedočenje dvije žene ravno je svjedočenju jednog muškarca i to predstavlja manjkavost pameti.
Dalje, žena nekoliko dana ne klanja i mrsi u ramazan u i to predstavlja manjkavost vjere!” – reče Božiji Poslanik, a.s

Muslimova zbirka hadisa – sažetak, str.238. 

Related Articles

Back to top button